Kontaktujte nás:
+421 948 301 331

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť CLpreprava s.r.o., Námestie Sv. Martina 5, 082 71 Lipany, IČO: 51 040 956 (ďalej len „prevádzkovateľ“) v súlade s čl. 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) poskytuje dotknutým osobám nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačnom systéme (s výnimkou údajov získavaných z GPS monitorovacích zariadení, ktoré sú spracúvané v osobitnom informačnom systéme prevádzkovateľa). Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti spracúvaných osobných údajov.

Prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely:

Ako legálne poskytnúť osobné údaje o inej fyzickej osobe?

V akých lehotách sú uchovávané osobné údaje?

Akým príjemcom sú osobné údaje poskytované?

Aké sú práva dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov?

Dotknutá osoba má právo:

CLautopožičovňa.sk © 2024 Všeobecné obchodné podmienky Spracovanie osobných údajov
Created by TomixDesign